Για το αγροτοδιατροφικό σύστημα και την ανάπτυξη της υπαίθρου

Στα πλαίσια της εξειδίκευσης των θέσεών της για τη γεωργία, το αγροτοδιατροφικό σύστημα και την ανάπτυξη της υπαίθρου, η “Πολιτική Πρωτοβουλία”, συνασπισμός κομμάτων με τη

Read More